Śledź nas na:Język angielski - prace

Język angielski (ang. the English language, /ði'??gl?? 'læ?gw??/ ) - język urzędowy na terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii, oraz w większości jej byłych kolonii i dominiów, m.in. Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii.

  • liczba prac: 19